Leren en investeren in verandering

De investeringsmaatschappij combineert organisatieverandering in de publieke sector met leren en ontwikkelen. In een snel veranderende maatschappij en dynamische politieke context zijn veranderingen per definitie tijdelijk. De investeringsmaatschappij werkt daarom parallel aan het realiseren van concrete veranderdoelen, aan het versterken van leiderschap en het verandervermogen van de organisatie.

ONZE FILOSOFIE

Nog voor verandertrajecten zijn afgerond is de wereld vaak veranderd. Een open blik en het vermogen om pragmatisch bij te sturen zonder koers te verliezen, zijn daarom essentieel.

Lees verder

ONZE WERKWIJZE

Lange termijn verandering vraagt het doorbreken van patronen. Vanuit heldere kaders worden bestaande structuren en gedrag ter discussie gesteld en wordt gezamenlijk een nieuwe aanpak ontwikkeld.

Onze kernwaarden zijn daarbij leidend.

Lees verder 

Wat wij doen

De investeringsmaatschappij werkt aan publieke waarde. Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan organisatieverandering, leiderschapsontwikkeling & interim management.

Lees verder